ITALÝAN HARYTLAR Şu Hepdede iň
uly arzanladyş.
Ýokary hil GIŇIŞLEÝIN
TÄZE HARYTLAR Täze brend
harytlar.
Siziň täze saýlawyňyz GIŇIŞLEÝIN
GYMMATLY WAGTYŇYZY TYGŞYTLAÝAR

Aýratyn kategoriýalar

Islegleriňizi şu ýerden aňsatlyk bilen tapyň

AKMEKAN BAZARY

BAZAR BARADA

TARYHY WE FAKTLAR

1. DÜKANLAR

200-den gowrak dükan

2. TUTÝAN MEÝDANY

100x100m

3. HYZMATDAŞLAR

20-den gowrak hyzmatdaş

4. ELTIP BERMEK

Günde 30 töweregi eltip berme

IŇ SOŇKY TÄZELIKLERDEN ILKINJI BOLUP SIZ HABARLY BOLUŇ

Iň täze habarlar

Iň täze habarlary şu ýerden okap bilersiňiz